top of page

Sint Jan aan 't Veer - Stokkem

Symbolen

Symbolen worden gebruikt waar woorden te kort schieten. We gebruiken die dagelijks zonder er bij stil te staan, vb. een handdruk, een ring,  een kruis, een bloem... Voor hogere waarden (broederlijkheid, gelijkwaardigheid, liefde, zelfkennis) gebruiken de Vrijmetselaars ook symbolen omdat symbolen niet alleen meer zeggen dan woorden, maar omdat ze ook plaats overlaten voor individuele interpretatie: woorden beperken de inhoud van een begrip, symbolen laten die onbegrensd.
In de Loge wordt veel gebruik gemaakt van symbolen uit de bouw-wereld, vooral uit de vroegere kathedralenbouwers. De voornaamste zijn passer en winkelhaak. Deze laatste herinnert ons bijvoorbeeld aan de vraag of we wel in 'rechte verhouding' leven met onze medemens.
Een ander belangrijk symbool is de ruwe steen, de hamer en de beitel. Een eerste mogelijke uitleg is dat wij een ruwe steen zijn, die we zelf moeten kappen tot een mooie kubiek, dat wil zeggen dat we aan onszelf moeten werken en schaven zodat we beter passen in de bouw van de tempel, zinnebeeld o.a. van de mensheid.
symbolen
fotopasserboek.png

Rituelen

Rituelen zijn zinvolle handelingen en teksten die wij ook in ons gewone dagelijkse leven gebruiken. Niet alleen de 'grote' rituelen zoals een huwelijk, een lentefeest, een doop, een inwijding in een club, een begrafenis, ook kleine rituelen spelen een grote rol in ons leven, bijvb. een slaapritueel, het ochtendritueel,  het klaarleggen van instrumenten.  Die gedragspatronen geven ons rust, zekerheid, vertrouwen. Onze geest en ons lichaam bereiden zich voor op wat komen gaat.
Rituelen zijn dus zeer belangrijk, en in de Vrijmetselarij spelen ze een grote rol. Ze zijn gebaseerd op eeuwenoude onveranderlijke teksten en ritualenboeken, en daar wordt niet van afgeweken. Elk seizoen heeft zijn ritueel, elke bijzondere gebeurtenis ook. Zo zijn er een tiental verschillende scenario's, en die worden elk jaar opnieuw weer herhaald.
rituelen

Rituelen én symbolen

haak-film.gif
Nu gebeurt er iets speciaals als je symbolen integreert in een ritueel: niet alleen wordt de betekenis van het symbool duidelijk(er), soms krijgt het ook een andere betekenis. Denk maar aan een ring: buiten het huwelijk (of contract) is dat een cadeau, een signaal van liefde, enz. In een ceremonie krijgt die ring de betekenis van een verbond, een verbintenis, een engagement.
Zo ook in de Loge: een symbool krijgt meer lading in een ritueel, en een ritueel wordt verrijkt door de gebruikte symbolen,
meer nog: het ritueel wordt een symbool en een symbool wordt een deel van het ritueel.
inwijding

Inwijding

Vrijmetselaar word je door inwijding. Daarom noemt men de Loge een initiatieke orde. Initiatie heeft twee betekenissen: begin en binnengaan. En die twee betekenissen zijn voluit van toepassing op de Vrijmetselarij: je komt binnen en een nieuwe wereld, en je begint aan een nieuwe fase in je leven, zoniet aan een nieuw leven.
De inwijding heeft niets gevaarlijks of vernederend, maar is zo geladen met nieuwe symbolen dat het een diepe indruk nalaat. Maar je kan dat niet vertellen, je kan dat niet uitleggen. Dat is ook jouw 'geheim'.
passerdraaiendvitruve.gif
bottom of page