top of page
wie kan lid worden

Is een hogere opleiding noodzakelijk?

Absoluut niet: zonder onderscheid van ras, status en overtuiging is ieder vrij man een potentiële kandidaat.

Sociale rangorde en maatschappelijke titels zijn nooit bepalende factoren. Wel moet je enig gevoel hebben voor symbolen en rituelen, en open staan voor esoterie. Een minimale interesse in het spirituele is bevorderlijk voor de groei in de boeiende wereld van de vrijmetselarij.

Wie kan lid worden?

Iedere vrije en rechtschapen man kan vanaf de leeftijd van 21 jaar toetreden.

Tolerantie t.o.v. andersdenkenden is een absolute vereiste.

Gevoel voor spiritualiteit, verantwoordelijkheidszin, kritische houding zijn wenselijk, evenals het engagement om jezelf te ontwikkelen en je in te zetten voor een betere wereld

Is een opleiding noodzakelijk
is uitstappen mogelijk

Is uitstappen zomaar mogelijk?

Het lidmaatschap wordt vrij aangegaan en kan vrij opgezegd worden op ieder ogenblik, zonder gevolgen. Wel vragen wij een engagement, wij investeren immers energie en tijd in nieuwe leden.

Hoe kan ik lid worden?

Het is niet zo dat je moet voorgedragen worden. Je kan gerust jezelf aanmelden. Als u interesse mocht hebben in de vrijmetselarij, vindt u in het menu onder “Contact“ de mogelijkheid ons een mail te sturen. Wij zullen zeker met u contact opnemen. Wij verzekeren u absolute discretie.

hoe kan ik lid worden
Masonic_history.jpg

Waarom alleen mannen? De vrijmetselarij is inderdaad historisch alleen toegankelijk voor mannen. Dit is geen uiting van vrouwenhaat, maar de toepassing van initiatieke regels en gebruiken die ouder zijn dan de vrijmetselarij zelf. Onze gehechtheid aan de rijke traditie is een wezenlijk kenmerk van de vrijmetselarij. Dit betekent niet dat wij de vrouw niet gelijkwaardig achten, integendeel, maar het zijn internationale reglementen, én er zijn loges waar de vrouwen welkom zijn, zowel gemengde als enkel-voor-vrouwen.

Is de Vrijmetselarij een dure bedoening? Dit kan zeker de bedoeling niet zijn. De kosten zijn afhankelijk van de algemene kosten van de loge: sommige werkplaatsen hebben meer kosten dan anderen, afhankelijk van de huur van de lokalen, verwarming, enz. Over het algemeen schommelen de jaarlijkse persoonlijke bijdragen rond de 200- 250 € per jaar. In het begin komen daar wat kosten bij voor aankoop van de uitrusting, maar dat blijft allemaal democratisch

is vrijmetselarij een godsdienst

Wat kan jij van ons verwachten? Vriendschap en broederlijkheid, solidariteit en verbondenheid. De mogelijkheid om zichzelf en anderen te ontmoeten. Het verwerven van nieuwe inzichten in jezelf en de tools om jezelf te verbeteren, te groeien, om zo, via het individu,  te komen tot een betere maatschappij

hoofdingsferen.gif

Het grote geheim van de vrijmetselarij ligt in de besloten inwijding. Dit start een proces van vervolmaking en is een zeer diepgaande ervaring, zo persoonlijk, dat het zelfs aan een andere ingewijde alleen bij benadering kan worden meegedeeld. Voor een buitenstaander is iets zo persoonlijk niet te vatten.

wat is het geheim
wat kan je verwachten
hands.jpg

Kan een buitenstaander een zitting meemaken?

Neen, dat is niet toegelaten, maar ook niet aan te raden: immers de impact van de inwijding gaat grotendeels verloren indien je alles van te voren weet. Daarenboven heeft het geen zin: zonder leerproces zou je maar weinig begrijpen van wat er gebeurt en gezegd wordt.

Wat verwachten wij van een nieuw lid? Wij verwachten een engagement van inzet en mee-leven in de groep. Een regelmatige aanwezigheid is niet alleen gewenst, het is ook noodzakelijk om de rijkdom van de vrijmetselarij te ervaren. Je kan niet  'een beetje vrijmetselaar' zijn. Verder hopen we dat je meegaat in de ontdekkingsreis naar jezelf, want in jezelf vind je jouw bestemming in de maatschappij.

wat verwachten wij van u
kan ik een zitting bijwonen

Moet ik (on)gelovig zijn?

Geloof of overtuiging spelen geen rol, als je maar tolerant bent en respect hebt voor de overtuiging van de ander. Een vrijmetselaar arbeidt in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid met Opper Bouwmeester des Heelals. Bepalen wat een hoog beginsel is wordt aan iedere vrijmetselaar zelf overgelaten. Overigens is het in de Loge niet toegelaten te discussiëren over godsdienst of politiek.

1570089510889.jfif

Nee, Vrijmetselarij is helemaal geen godsdienst. Er zijn geen dogma's, er wordt niemand aanbeden noch vergiffenis gevraagd. Een religie schrijft voor WAT een mens moet denken (en geloven), de Vrijmetselarij zegt DAT een vrije mens zelfstandig moet denken. De VM heeft wel een spirituele dimensie, maar die is universeel.

gelovig of niet?
is de vrijmetselarij politiek
DSCN5261.JPG

De vrijmetselarij is helemaal niet anti-godsdienstig of antiklerikaal. Centraal staat de idee dat elke mens vrij is in zijn gedachten en in zijn geloof. In de Loge vind je mensen van verschillende godsdiensten of gedachtenstromingen. Wij zoeken wat mensen verbindt, niet wat mensen uiteenhaalt.

Is de Vrijmetselarij politiek? 

Neen, dat kan ze zelfs niet: aangezien het vrije denken van het individu vooropstaat kán de Loge als groep of organisatie geen standpunt innemen. Dat zou de vrije geest van de leden opsluiten, en dat is per definitie onmogelijk. 

anti-godsdienstig?
zijn vrijmetselaars de Illuminatie
waarom zou ik lid worden

Zijn Vrijmetselaars de Illuminati?
Die groep beweerde speciale kennis te bezitten of een hogere verlichting te hebben gehad. Hij bestond van 1776 tot 1785, maar heeft nooit iets betekend, sprak wel tot de verbeelding, en heeft met de Loge niets te maken. Eigenlijk een broodje-aap verhaal.

boek-bewegende-animatie-0028.gif

Waarom zou ik lid worden?

Alleen jij kan deze vraag beantwoorden. Elke man heeft immers zijn eigen redenen. Misschien om een onderdeel te zijn van iets dat groter is dan hemzelf, of om zichzelf te verbeteren, of om betrokken te zijn in het verbeteren van de wereld, of gewoon om aan zichzelf te werken. Of door middel van symbolen en rituelen op zoek te gaan naar het Al, de zin van alles, een Hoger bewustzijn, en weg naar vervolmaking, ....

zijn de vrijmetselaars machtig
Jubileumpark Brussel

Zijn de Vrijmetselaars machtig?

Dat zou erg moeilijk zijn.  Vrijmetselaars zouden het eerst allemaal eens moeten worden over wat een perfecte wereld zou zijn, en dat verschilt van vrijmetselaar tot vrijmetselaar. Aangezien vrijmetselaars geen interesse hebben in welke religie iemand praktiseert of op welke politieke partij iemand stemt, accepteren vrijmetselaars mensen uit een breed scala van religies en politieke overtuigingen.

Dus wanneer de vrijmetselarij voor een enkele religie of politieke overtuiging zou pleiten, dan zouden heel veel vrijmetselaars daardoor beledigd en verontwaardigd zijn. Omdat vrede en harmonie en het zoeken naar wat verbindt en niet naar wat verdeelt, zeer belangrijk zijn in loges, is het onmogelijk dat er vanuit een enkel standpunt, en met een enkel doel zaken in gang gezet worden. Daarom kan een Loge bijna nooit met een standpunt naar buiten komen.

.

bottom of page