top of page

Hoewel 'vrijmetselarij' als term vrij algemeen gekend is blijft er een waas van geheimzinnigheid rond het fenomeen bestaan. De term wordt niet alleen geassocieerd met een spiritueeel genootschap maar ook met een serviceclub, een elitair en geheim broederschap of een lobbygroep waar politici en magistraten de dienst uitmaken.

In werkelijkheid houdt de vrijmetselarij zowel een sociaal gebeuren als een levenshouding in. Het is geen religie en geen praatgroep, maar brengt mensen samen, van verschillende sociale, professionele of ideologische achtergronden die elkaar, twee maal per maand, ontmoeten in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Op andere ogenblikken of andere omstandigheden zouden deze personen nooit op zo'n persoonlijke manier met elkaar in contact komen. Het spel van rituelen en voordrachten over intellectuele en spirituele thema's biedt de vrijmetselaar de mogelijkheid zichzelf mentaal te verdiepen.

Bijgevolg is het lidmaatschap van een loge meer dan het betalen van het lidgeld en het regelmatig bijwonen van de bijeenkomsten; het is ook een emotionele uitlaatklep én een engagement dat ook zijn gevolgen kent in de dagelijkse bezigheden. Wat de vrijmetselaar immers in de loge leert of opvangt zal hij uitdragen naar zijn burgerlijk leven: verdraagzaamheid, zelfkritiek, sociale betrokkenheid, verwerping van dogma's, luistervaardigheid en het altijd op zoek gaan naar de waarheid.

(tekst van Jimmy Koppen uit 'Vrijmetselarij' Luster2009 -Antwerpen)

bottom of page